Dr. Öğr. Üyesi SELDA UYGUR NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi SELDA UYGUR

T: (0282) 250 2640

M suygur@nku.edu.tr

W suygur.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Türk Dili ve Edebiyatı
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2006-2013
Tez: Türk Romanında Değişen Coğrafya (1923-1945) (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ / YENİ TÜRK EDEBİYATI ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2002-2005
Tez: Türlerarası İlişkiler Açısından Ziya Osman Saba’xxnın Şiir ve Öyküleri (2005)
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı / Yeni Türk Edebiyatı
Türkiye Sahası Yeni Türk Edebiyatı
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. UYGUR S., ZİYA OSMAN SABA’xxNIN ESERLERİNDEN ÖRNEKLE ”ŞİİR VE ÖYKÜ” TÜRLERİNİN KARDEŞLİĞİ, ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol. 10, pp. 194-200, 2017.
Özgün Makale ASOS, SOBIAD, ULAKBİLİM, DERGİPARK
2. UYGUR S., İki Farklı Edebi Tür Olarak: Şiir ve Öykü, DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, vol. 1, pp. 7-16, 2017.
Özgün Makale Ulakbilim, Dergipark, SOBIAD, ASOS, Research Bible, İdeal Online, MLA, ACARİNDEX
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. UYGUR S., Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Sodom ve Gomore” veHalide Edip Adıvar’ın “Ateşten Gömlek” RomanlarınınSavaşa Duyarlılık Bağlamında Karşılaştırılması, I. Uluslararası Savaş ve Kültür Sempozyumu (17.11.2017-19.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
Yayın Hakemlikleri
1. HUMANİTAS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. DİL VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi
Sanatsal Faaliyetler
1. NAMIK KEMAL ORATORTOSU, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 02.12.2016-.
Özgün
2. TÜM YÖNLERİYLE NAMIK KEMAL PANELİ, Yer:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK SALONU, Düzenleyenler:NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ, 02.12.2016-.
Özgün